Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Sociologija
2000, vol. 42, br. 1, str. 43-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Kultura između tradicije i progresa
Filozofski fakultet, Nikšić

Sažetak

Sa savremenim naučno-tehničkim progresom sve se više zaobilaze tradicionalne vrijednosti da bi se oblast duhovne kulture strogo funkcionalizovala i instrumentalizovala i time redukovala na masovnu i potrošačku kulturu. Kultura, dakle, gubi svoje djelotvorno posredovanje između tradicije i progresa. Prevlast 'mita objektivne svijesti' u društvu potiskuje stare mitove kao povijesno duhovne tvorevine a kultura kao duhovna tvorevina i samostvaralačka ljudska praksa daleko zaostaje za materijalizacijom života. Naučno-tehnička civilizacija sa scijentizacijom duha nameće vladanje logike posjedovanja gdje vještačke potrebe postaju dominantne ljudske potrebe. Čovjek postaje samozavarano zadovoljan kada bez svoga samoizbora prihvata sve što mu se nudi. Savremena civilizacija osuđuje progres, gdje prave vrijednosti pred naletom materijalizacije življenja sve više nestaju i čovjek jednostavno postaje rob okolnosti u kojima egzistira. Moćne svjetske civilizovane sile, posebno SAD, nameću čitavom svijetu kriterijume vrijednosti i iz njih izvedene potrebe sa uvozom dozirane demokratije, a, u stvari, sve to čine kako bi što uspješnije ekonomski, politički i vojno dominirali ukupnom svjetskom pozornicom.

Ključne reči

Reference

Adam, F. (1990) (Bivša) realsocijalistička društva (posebno Jugoslavija) između neotradicionalizma i moderniteta. Kulturni radnik, Zagreb, vol. 43, br. 4-5, str. 17-39
Andler, M. (1988) Nauka u kulturi. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 80-81
Axelos, K. (1986) Od mitologije do tehnologije. Filozofska istraživanja, Zagreb, br. 17
Bell, D. (1978) The cultural contradictions of capitalism. New York-Oxford: Basic Books
Berđajev, N.A. (1984) Smisao istorije. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Dezanti, Ž-T. (1988) Uloga nauke u kulturi. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 80-81
Dostojevski, F.M. (1984) Zapisi iz podzemlja. u: Zapisi iz mrtvog doma - djela F.M. Dostojevskoga, Zagreb: Nakladni zavod 'Znanje'
Đurić, M.S. (1972) Stihija savremenosti - društvenofilozofska razmatranja. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Đurić, M.S. (1989) Mit, nauka, ideologija - nacrt filozofije kulture. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Flaker, A. (1984) Poetika osporavanja - avangarda i književna ljevica. Zagreb: Školska knjiga
Gete, J.V. (1982) Spisi o književnosti i umetnosti - izbor. u: Odabrana dela, Beograd: Rad, vol. 7
Gete, J.V. (1982) Maksime i refleksije - izbor. u: Odabrana dela, Beograd: Rad, vol. 7
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma - istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1974) Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Koković, D.D. (1997) Pukotine kulture. Beograd, itd: Prosveta
Kosik, K. (1967) Dijalektika konkretnog - studija iz problematike čoveka i sveta. Beograd: Prosveta
Kroeber, A.L. (1952) The concept of culture in science. u: The nature of culture, Chicago, itd: University of Chicago Press
Marić, S. (1987) Predgovor. u: Veber A. [ur.] Tragično i istorija, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Markuze, H. (1977) Kultura i društvo. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Mils, R. (1998) Elita vlasti. Beograd, itd: Kultura
Moren, E. (1989) Kako misliti Evropu / How to think Europe. Sarajevo: Svjetlost
Pacey, A. (1983) The culture of technology. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti. Beograd: Nolit
Šušnjić, Đ.J. (1994) Obrazovanje i vaspitanje za dijalog i toleranciju. u: Koković D. [ur.] Sociologija obrazovanja, Novi Sad: Matica srpska
Vatimo, Đ. (1991) Kraj moderne. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Weber, A. (1931) Kultursoziologie. u: von Vierkandt, Alfred [ur.] Handworterbuch der Soziologie, Stuttgart: Enke Verlag