Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2012, vol. 46, br. 3, str. 271-283
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/02/2013
doi: 10.5937/zrpfns46-3116
Sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca na području Vojvodine na primeru poseda srednje veličine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Projekat

Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak

Sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljalo je dugotrajan i kompleksan proces koji je imao ekonomska, socijalna i politička obeležja. U radu je prikazano kako je u praksi izgledala primena agrarnih propisa i funkcionisanje agrarnih organa izlaganjem jednog interesantnog predmeta iz obilja arhivske građe koja se nalazi u arhivskom fondu 'Komisija za likvidaciju agrarne reforme' u Arhivu Vojvodine.

Ključne reči

agrarna reforma; agrarni propisi; organi agrarne vlasti; veliki posedi; eksproprijacija zemljišta; agrarni interesenti

Reference

*** (1920) Uredba o izdavanju zemljišta velikih poseda u četvorogodišnji zakup. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 204
*** (1919) Uredba o zabrani otuđivanja i opterećivanja zemljišnih velikih poseda. Službene Novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, 82
*** (1931) Zakon o likvidaciji agrarne reforme na velikim posedima. Službene Novine Kraljevine Jugoslavije, 142
*** (1930) Zakon o uređenju Ministarstva poljoprivrede. Službene Novine Kraljevine Jugoslavije, 71
*** (1919) Manifest Regenta Aleksandra narodu. Službene Novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 2, od 28. jan
*** (1919) Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme. Službene novine, br. 11
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Gaćeša, N.L. (1995) Posedovni odnosi u Vojvodini pred Prvi svetski rat. u: Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, 28
Gaćeša, N.L. (1995) Prilog proučavanju agrarnoposedovne strukture i agrarnih prilika u Vojvodini u vreme stvaranja Jugoslavije. u: Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, 114-115
Lalošević, J. (1920) Agrarna reforma u Vojvodini. Sombor
Mirković, M. (1968) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Informator
Ristić, T.Đ. (1938) Borba za zemlju i naša agrarna reforma. Beograd: Ekonomsko-finansijski život
Živkov, S. (1976) Agrarno zakonodavstvo Jugoslavije 1918-1941 - socijalni osnovi. Novi Sad: Matica srpska