Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2011, vol. 8, br. 2, str. 355-378
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2012
Odnosi svojine na zemlji u Jugoslaviji u vreme diktature kralja Aleksandra
Bezbednosno-informativna agencija, Beograd

e-adresa: ratko_ljubojevic@yahoo.com

Sažetak

U radu su analizirani odnosi svojine na zemlji u Kraljevini Jugoslaviji u periodu između dva svetska rata. Posle dugogodišnjih pokušaja da se reši agrarno pitanje, kralj Aleksandar Karađorđević uveo je mere likvidacije agrarne reforme. Ove mere bile su palijativnog karaktera i nepovoljno su uticale na utemeljenje kapitalističkih odnosa na zemlji, usporivši razvoj poljoprivrede. Iako su feudalni odnosi bili formalno ukinuti, na zemlji je bila prisutna velika imovinsko-pravna nesigurnost.

Ključne reči

Reference

*** (1919) Službene novine Kraljevine SHS, 28. I
*** (1939) Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije 1937-1938. Beograd, Knjiga 3
*** (1930) Tekst zakona o dalmatinskom agraru. Jugoslovenski glasnik, br. 24, 24. oktobar
*** (1881) u: Zbornik zakona i uredba za Knjaževstvo Srbije, br. 30
*** (1938) Ministarstvo finansija 1918-1938. Beograd: Ministarstvo finansija
Dimić, L. (1991) Socijalno-ekonomska osnova jugoslovenskog sela i kultura življenja 1918-1941. Vojno-istorijski glasnik, br. 3, 109-150
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Gaćeša, N. (1972) Agrarna reforma i kolonizacija u Banatu 1918-1941. godine. Novi Sad
Gaćeša, N.L. (2008) Agrarna reforma u Starom Bečeju 1918-1941. Istraživanja, br. 19, str. 29-50
Gaćeša, N.L. (1968) Agrarna reforma i kolonizacija u Bačkoj - 1918-1941. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za društvene nauke
Lekić, B. (2002) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd
Milošević, S. (2008) Agrarno pitanje - 'sveto pitanje' - ideološki okvir međuratne agrarne reforme u Jugoslaviji. Tokovi istorije, br. 1-2, str. 149-171
Mrđenović, D., ur. (1988) Ustavi i vlade Kneževine Srbije, Kraljevine Srbije, Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije (1835-1941). Beograd
Novaković, S. (1892) Srpska baština u starijim turskim zakonima. Beograd
Njegovan, Z.M. (1997) Poljoprivreda srednjovekovne Srbije. Beograd: Ekonomski institut
Ristić, T.Đ. (1938) Borba za zemlju i naša agrarna reforma. Beograd: Ekonomsko-finansijski život
Tučković, J. (1920) Agrarna reforma. Zagreb
Vučo, N. (1958) Poljoprivreda Jugoslavije 1918-1941. Beograd