Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2008, vol. 42, br. 3, str. 265-277
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/02/2009
Kolonizacija u međuratnoj jugoslovenskoj državi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

U agrarnoj zemlji kakva je bila međuratna jugoslovenska država jedan od ključnih problema predstavljalo je uređenje agrarnih odnosa, sprovođenje agrarne reforme i kolonizacije. U radu su izložene odredbe najvažnijih pravnih propisa koji su regulisali sprovođenje kolonizacije. Ukazano je na subjekte i objekte kolonizacije. Takođe, razmotreni su osnovni problemi koji su pratili izvođenje ove značajne državne mere, a koji su umnogome uticali na njen tok i rezultate.

Ključne reči

Reference

*** (1928) Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 221
*** (1930) Službene Novine Kraljevine Jugoslavije, br. 216
*** Uredba o naseljavanju novih južnih krajeva. AR-I, 247-255
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Gaćeša, N.L. (1995) Naseljavanje Srba optanata iz Rumunije u Jugoslaviju između dva svetska rata. u: Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, str. 263-264
Hribar, A. (1924) Agrarna reforma. Zagreb, 193
Mirković, M. (1968) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Informator
Stojanović, S. (1925) Šest godina naše agrarne reforme. Jugoslavenska njiva, Zagreb, 7, 380
Šišić, F. (1920) Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1914-1919. Zagreb: Matica hrvatska