Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2006, vol. 40, br. 1, str. 103-114
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Normativno uređenje i sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca - Prvi koraci ka agrarnoj reformi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

U radu se ukazuje na složenost agrarnih odnosa i posedovne strukture zemljišta, na teritorijama na kojima su živeli jugoslovenski narodi, i revolucionarno raspoloženje seljaštva neposredno pre i nakon stvaranja zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Zatim su prikazani koraci koje je pre ujedinjenja preduzelo Narodno vijeće SHS u pravcu smirivanja seljaštva u Državi Slovenaca, Hrvata i Srba odn. priprema za organizovanje agrarne reforme. Nakon toga, autor izlaže mere koje su preduzele centralne vlasti nakon proglašenja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca kojima je bila ozakonjena promena agrarno-posedovne strukture i postavljena osnovna načela sprovođenja agrarne reforme.

Ključne reči

Kraljevstvo Srba; Hrvata i Slovenaca; agrarni problem; seljaštvo; agrarna reforma; normativni akti

Reference

Čulinović, F. (1961) Jugoslavija između dva rata. Zagreb, I
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Gaćeša, N.L. (1968) Agrarna reforma i kolonizacija u Bačkoj - 1918-1941. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za društvene nauke
Gaćeša, N.L. (1995) Uloga agrarnog faktora u stvaranju jugoslovenske države 1918. godine. u: Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, 110
Jovanović, S. (1995) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Službeni list
Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1920) Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme. u: Agrarna reforma, uredbe, naredbe i raspisi, Beograd-Zagreb, 12-17
Mirković, M. (1968) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski pregled
Šišić, F. (1920) Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1914-1919. Zagreb: Matica hrvatska