Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 6 od 33  
Back povratak na rezultate
Kultura
2012, br. 134, str. 430-445
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/05/2012
doi: 10.5937/kultura1234430M
Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola u Srbiji
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

Sažetak

U radu su predstavljeni najvažniji rezultati istraživanja kulturnog života i kulturne participacije srednjoškolaca u Srbiji. Podaci su pokazali da aktivnosti iz domena javnog kulturnog života ne spadaju u omiljene načine provođenja slobodnog vremena učenika srednjih škola u Srbiji, koje oni najčešće 'troše' kroz aktivnosti koje se odvijaju u tzv. privatnoj sferi (gledanje TV i slušanje muzike, bavljenje sportom i korišćenje računara), za koje je potrebna manja količina materijalnih sredstava. Zbog toga srednjoškolci nisu česti posetioci događaja iz oblasti kulture. Pored grupe srednjoškolaca koja praktično ne učestvuje u javnom kulturnom životu, identifikovali smo i grupu učenika koja odlazi u institucije kulture i posećuje programe iz oblasti kulture, koja čini prosečno oko 8.5 procenata (statistička procena) ove populacije. Među njima između 3.5% i 5.5% učenika participira u javnom kulturnom životu barem jednom mesečno. Generalno posmatrano, većina srednjoškolaca ne učestvuje u javnom kulturnom životu, ali se ne može govoriti o odsustvu iz javnog života u celini. Ipak, detaljnije analize pokazuju da značajan deo srednjoškolske populacije ne učestvuje u javnom kulturnom životu, i da su za veliki deo ove populacije kulturni programi nedostupni ili nezanimljivi, bilo radi nedostatka slobodnog vremena, interesovanja, koncepcije javnog kulturnog života, finansijski ili teritorijalno. Ovakav trend, da većina učenika srednjih škola u Srbiji ne učestvuje u javnom kulturnom životu, može da ima ozbiljne posledice po budućnost ove društvene grupe, ali i celog društva uopšte. Posledice nisu odmah 'vidljive', već se ispoljavaju kroz duži vremenski period, različitim intenzitetima i različitim formama u skoro svim delovima društvene strukture.

Ključne reči

Reference

Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Čičkarić, L. (2011) Globalne promene - lokalne interpretacije identitet mladih u rizičnom društvu. Beograd: Institut društvenih nauka
Golubović, Z., Spasić, I., Pavićević, Đ. (2003) Politika i svakodnevni život - Srbija 1999-2002. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Jokić, B., Mrđa, S. (2009) Informacione tehnologije i ljudski resursi u kulturi Srbije. Beograd
Joksimović, S. (1988) Mladi i neformalne grupe - u traganju za alternativom. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Lazić, M. (1994) Razaranje društva. Beograd: 'Filip Višnjić'
Mihajlović, S., i dr. (1990) Deca krize - omladina Jugoslavije krajem osamdesetih. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Milić, A. (1987) Zagonetka omladine - teorija i istorija omladinske strukture. Beograd: Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost Predsedništva konferencije SSOJ
Mrdja, S. (2000) Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Nikolić, M., Mihailović, S., ur. (2004) Mladi zagubljeni u tranziciji. Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Pantić, D. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D., Joksimović, S., Džuverović, B., Tomanović, V. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko - izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Popadić, D., Mihailović, S., Bogdanović, N. (2003) Omladina Srbije pred izazovima budućnosti. Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Prica, I. (1991) Omladinska potkultura u Beogradu - simbolička praksa. Beograd: Etnografski institut SANU
Rosak, T. (1978) Kontrakultura - razmatranja o tehnokratskom društvu i njegovoj mladenačkoj opoziciji. Zagreb: Naprijed