Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Teme
1994, vol. 17, br. 1-2, str. 23-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Vrednosne orijentacije odraslih
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U radu se analiziraju rezultati istraživanja koje je imalo za cilj da ispita povezanost između socio-androloških karakteristika ispitanika i izraženosti svake od šest vrednosnih orijentacija (teorijske, ekonomske, estetske, društvene, političke i religijske). Primenjen je deskriptivni metod sa tehnikama kakve su anketiranje i procenjivanje i prosuđivanje, kao i odgovarajući instrumenti - upitnik (od osam pitanja) i modifikovana verzija Olport-Vernon-Lindzijeve skale (ABL-skala). Istraživanje je obavljeno na uzorku od 301 ispitanika sa područja opštine Negotin koji su imali iznad 18 godina. Dobijeni rezultati ukazuju na povezanost između socio-andragoških obeležja ispitanika i izraženost njihovih vrednosnih orjentacija. Teorijskom tipu pripadaju uglavnom ispitanici sa višim i visokim obrazovanjem, ekonomskom prevashodno ispitanici muškog pola, estetskom prevashodno ispitanici ženskog pola i sa višim i visokim obrazovanjem, društvenom osobe koje su u braku i političkom tipu ponajviše muškarci i to mlađih godina. Jedino kod raligijskog tipa nije bilo statistički značajne povezanosti.

Reference

Allport, G.W., Vernon, P.E., Lindzey, G. (1969) A study of values: A scale for measuring dominant interest in personality. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Kačavenda, N.M. (1983) Vrednosne orijentacije odraslih i obrazovanje - ka ispitivanju odnosa - vrednosne orijentacije odraslih - izbor sadržaja obrazovanja. Beograd: Prosvetni pregled
Kačavenda-Radić, N.M. (1989) Slobodno vreme i obrazovanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kranjc, A. (1977) Izobraževanje - naša družbena vrednota. Ljubljana: Delavska enotnost
Mužić, V. (1979) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Savićević, D.M. (1989) Koncepcija obrazovnih potreba u andragogiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sekulić, P. (1972) Neke značajne komponente vrednosnog smisla života učenika završnih razreda srednje škole. Pedagogija, br. 3-4, str. 385-395
Tanović, A. (1972) Vrijednost i vrednovanje - prilog proučavanju aksiologije. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika