Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, br. 21, str. 109-118
Etičke dileme menadžera prodaje i prodajnog osoblja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Ključne reči: etika prodaje; etičke dileme; menadžeri prodaje; prodajno osoblje; kupci; etički kodeks
Sažetak
U najširem smislu, većina autora smatra da je etika skup moralnih principa i vrednosti koje usmeravaju pojedince ili grupe, s obzirom na to šta je ispravno ili pogrešno. Etika utvrđuje standarde o tome šta je dobro, a šta je loše u ponašanju i donošenju odluka. Principi su pravila ili zakoni koji grade etički kodeks. Mnoge organizacije i njihovo prodajno osoblje ulazi u problematičnu 'zonu' kada se ponašaju po principu 'ako je nešto legalno mora biti i etičko'. Etičke i moralne vrednosti su sila koja može biti važan regulator ponašanja unutar i izvan prodajnog sektora. U modernim zajednicama organizacije sve više prihvataju principe etičke i društvene odgovornosti ugrađuju etičke kodekse u svoju korporativnu kulturu i na taj način upravljaju ponašanjem svojih zaposlenih.
Reference
Anderson, R.E., Hear, D.S., Buš, A.Dž. (1998) Profesionalni menadžment prodaje. Beograd: Grmeč
Futrell, C.M. (1998) Sales management: Teamwork, leadership and technology. Chicago, itd: Dryden Press
Gašović, M. (2001) Menadžment prodaje. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Johnson, E.M., Kurtz, D.L., Scheling, E. (1988) Sales management: Concepts, practices and cases. New York, itd: McGraw-Hill
Stanton, J.W., Spiro, R., Buskrik, R. (1995) Management of sales force. New York: Irwin/McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka