Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:60
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 58  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 3, str. 787-803
Konfesorna tužba za zaštitu stvarnih službenosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresadpopov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: stvarna službenost; konfesorna tužba; tužba za utvrđenje stvarne službenosti; publicijanska konfesorna tužba; negatorna konfesorna tužba
Sažetak
Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, propisao je mogućnost podizanja dve tužbe za zaštitu stvarne službenosti. Tužbom za utvrđenje, vlasnik povlasnog dobra može zahtevati da se prema vlasniku poslužnog dobra utvrdi postojanje stvarne službenosti. U drugom slučaju, vlasnik povlasnog dobra koji se neosnovano sprečava ili ometa u vršenju stvarne službenosti može tužbom zahtevati prestanak radnji kojima se sprečava ili ometa u vršenju službenosti. Predmet razmatranja u ovom radu je i publicijanska konfesorna tužba koju predviđa Nacrt građanskog zakonika Republike Srbije. Pored petitorne zaštite titular prava starne službenosti ima pravo i na državinsku zaštitu (samopomoć i državinske tužbe) jer je stvarna službenost državina prava, kao i obligacionopravne tužbe za naknadu štete prouzrokovane radnjama vlasnika poslužnog dobra ili trećih lica i tužbe za izvršenje obaveze iz ugovornog odnosa o ustanovljenju službenosti. Predmet ovog rada je zaštita stvarne službenosti konfesornim tužbama i to: tužbom za utvrđenje stvarne službenosti, publicijanskom konfesornom tužbom i negatornom konfesornom tužbom.
Reference
*** Nacrt građanskog zakonika Republike Srbije. čl. 1958
*** Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske. Sl list, čl. 248 (1)
*** Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Sl list, čl. 51
*** Nacrt Građanskog zakonika Republike Srbije. čl. 1960, st. 1
*** Pravilnik o katastarskom premeru i karastru nepokretnosti. čl. 145, st. 3
*** (2009/2010) Zakon o državnom premeru i katarstu. Sl. glasnik RS, br.72/2009, i 18/2010. Čl. 2 (17) i čl. 72
*** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Hrvatske. Narodne novine, čl. 236
*** Nacrt Zakonika o svojini i drugim stavrnim pravima. čl. 329
*** (2014) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Sl. glasnik R. Srbije, br. 55 od 31.05.2014. čl. 220
*** (1980/1999) Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 6/1980, sa izmenama i dopunama Sl. list SFRJ , br. 36/1990, i Sl. list SRJ , br. 29/1996. čl. 56. st. 1
Bujuklić, Ž. (2006) Forum Romanum - rimska država, pravo, religija i mitovi. Beograd
Danilović, J., Stanojević, O. (1996) Tekstovi iz rimskog privatnog prava. Beograd, 188
Gavella, N. (2007) Stvarno pravo. Zagreb: Narodne novine, Sv. 2, Služnosti, stvarni tereti i pravo građenja
Keča, R. (2014) Građansko procesno pravo. Beograd
Nikola, G., ur. (2007) Stvarno pravo. Zagreb, svezak 2, 25
Rajačić, Č. (1956) Stvarno pravo. Zagreb, skripta
Rašović, Z.P. (2007) Komentar Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Podgorica: Službeni list Republike Crne Gore
Rašović, Z.P. (2002) Stvarno pravo. Podgorica: Službeni list Republike Crne Gore
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1999) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Stanojević, O.S. (1999) Rimsko pravo. Beograd
Vizner, B. (1980) Komentar Zakona o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima / ZOVO. Zagreb, Str. 61
Vizner, B. (1980) Komentar Zakona o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima / ZOVO. Zagreb, Str. 61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12755
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2005)
Pojam prava svojine
Popov Danica

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Vrste stvarnih službenosti
Popov Danica D.

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
O zakonitoj državini kao uslovu za sticanje prava svojine putem održaja
Evtimov Ivana

prikaži sve [121]