Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 58  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 10-12, str. 184-202
Problem odgovornosti javne garaže za nestanak vozila iz garažnog prostora
Beograd
Ključne reči: odgovornost javne garaže; ugostiteljska ostava; skladištenje; klauzule egzoneracije; osiguranje od odogovornosti
Sažetak
naslova može naslutiti da se članak bavi krajnje praktičnim problemima, pitanjima vezanim za svakodnevni život svakog pojedinca. Članak se, pre svega, bavi kvalifikacijom pravnog posla koji se sklapa između javne garaže kao pružaoca usluga i imaoca vozila kao korisnika njenih usluga. Određivanjem pravne prirode ovog posla, daje se rešenje za odgovornost javne garaže za nestanak vozila iz njenog prostora. Razmatrajući kvalifikaciju ovog pravnog posla, autor se služi analogijom sa drugim pravnim poslovima kao što su posao bankarskog sefa, ugostiteljske ostave, uskladištenja i zakupa prostora. Dolazi se do zaključka da je srpska sudska praksa u pogledu odgovornosti javne garaže neusklađena sa važećim pravilima. Takođe, uočava se i neusklađenost na relaciji podzakonski akt - zakonski akt, gde odluke o javnim parkiralištima (koje se donose na nivou gradova) sadrže odredbe koje odriču bilo kakvu odgovornost javnih garaža za parkirano vozilo. Na kraju rada, predlaže se kompromisno rešenje u vidu osiguranja od odgovornosti javnih garaža čija bi se premija finansirala iz neznatno uvećane cene parkiranja.
Reference
*** (1997-1998) Zakon o komunalnim delatnostima. Službeni glasnik RS, br. 16/97.i 42/98
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ, 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003)
Adamson, J.E. (2005) Law for business and personal use. Ohio: Thompson - South Western, seventeenth edition
Anderson, R., Fox, I., Twomey, D. (1987) Business Law. Cincinaty: South Western Publishing co
Antonijević, Z. (1989) Privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Aranđelović, S. (1990) Ugovor o uskladištenju - prilog uz 'Privredno-pravni priručnik'. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za pravna i politikološka istraživanja
Cheesman, H.R. (2000) Contemporary business law. New Jersey: Prentice Hall
Došen, J. (2003) Ugovor o skladišnom poslu u našem i uporednom pravu. Novi Sad, magistarski rad
Jankovec, I.I. (1979) Privredno pravo. Beograd: Službeni list
Jovanović, N. (2008) Praktikum iz obligacionog prava. Beograd: Dosije studio
Kapor, V., Carić, S.V. (1996) Ugovori robnog prometa. Novi Sad: Centar za privredni consulting
Konstantinović, M. (1982) Osiguranje i odgovornost. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4
Latinović, Ž. (1996) Praksa Vrhovnog suda Srbije. Pravo i privreda, vol. 34, br. 1-2, str. 114-125
Perović, S.K. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Smith, Y.L., Roberson, G.G. (1958) Business law. Chicago: West Publishing, Volume one
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (2003) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Šulejić, P.Ž. (2005) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M.S. (2006) Trgovinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Velimirović, M. (2001) Privredno pravo. Srpsko Sarajevo: Pravni fakultet
Vjekoslav, Š. (1978) Ugostiteljska ostava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-5, str. 648
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.03.2012.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Uslovi osiguranja kao vrsta pravila poslovanja
Ilkić Zoran

Pravo i privreda (2000)
Mala preduzeća i izdavanje hartija od vrednosti
Babić Ilija

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Provizija trgovinskog zastupnika
Radović Mirjana

prikaži sve [251]