Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 58  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 1, str. 265-282
Aktuelna reforma naslednog prava u Crnoj Gori
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: Zakon o nasljeđivanju Crne Gore; odricanje od nasledstva koje nije otvoreno; testamentarni svedoci; vanbračni partneri i nasledno pravo
Sažetak
Rad se bavi reformom naslednog prava u Crnoj Gori do koje je došlo krajem 2008. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o nasljeđivanju. Autor izlaže osnovne principe reformisanog crnogorskog naslednog prava i ukazuje na propuste u redakciji novog zakona koji su narušili njegov unutrašnji sklad. U radu su posebno kritikovani instituti (isključenje prava predstavljanja u slučaju negativne nasledne izjave; ugovor o odricanju od nasledstva koje nije otvoreno) koji u praktičnoj primeni mogu olakšati izigravanje ustavnog principa o rodnoj ravnopravnosti i dovesti do diskriminacije ženske dece u pravu na nasleđe. Na kraju je izveden zaključak da reforma crnogorskog naslednog prava nije uspela, jer novi Zakon o nasljeđivanju nije postavio sistem naslednog prava koji priliči građanskom i demokratskom društvu, čije se ekonomsko uređenje zasniva na privatnoj svojini i tržišnoj privredi.
Reference
*** (1976-1978) Zakon o nasljeđivanju. Službeni list SR Crne Gore, br. 4, 10, 22
*** (2006) Zakon o vanparničnom postupku. Službeni list Crne Gore, br. 27
*** (1995) Zakon o nasleđivanju Srbije. Službeni glasnik RS, br. 46
*** (2009) Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1
*** (2003) Zakona o nasljeđivanju Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske, Zagreb, br. 48
*** (2007) Porodični zakon Crne Gore. Služeni list Crne Gore, br. 1
*** (1977) Prilog Konvencije o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta. Službeni list SFRJ, br. 3
*** (2007) Ustav Crne Gore. Službeni list Crne Gore, br. 1
*** (2008) Zakon o nasljeđivanju. Službeni list Crne Gore, br. 74, od 5. decembra
*** (2008) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list Crne Gore, br. 47
Aćimović, J. (1897) Kratak pregled naslednoga prava u Srbiji s pogledom na njegovu preuredbu. Beograd
Agell, A. (1984) Vanbračna zajednica u Švedskoj. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4/450
Antić, O. (1977) Naslednopravne posledice usvojenja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-2/165
Antić, O.B. (1994) Sistemi grupne raspodele srodnika kao zakonskih naslednika. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 42, br. 3-4, str. 298-309
Antić, O.B. (1986) Ugovor o nasleđivanju i drugi zabranjeni naslednopravni ugovori u našem pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5, str. 512-519
Antić, O.B. (1991) Država kao naslednik. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 39, br. 1-3, str. 19-28
Antić, O.B. (2008) Nasledno pravo. Beograd
Antić, O.B., Đurđević, D. (2003) Priručnik za nasledno pravo. Beograd
Antić, O.B. (1990) Testamentalni svedoci u jugoslovenskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4/466-467
Blagojević, B.T. (1955) Nasledno pravo FNRJ - s osvrtom na prava drugih država. Beograd: Naučna knjiga
Blagojević, B.T. (1983) Nasledno pravo u Jugoslaviji - prava republika i pokrajina. Beograd: Savremena administracija
Bogišić, V. (1986) O položaju porodice i nasledstva u pravnoj sistemi. u: Izabrana dela i Opšti imovinski zakonik, Beograd, 184-185
Bydlinski, P. (2007) Grudzuge des Privatrechts. Wien
Đurđević, D. (2009) Izdvajanje iz zaostavštine po osnovu doprinosa u njenom uvećanju. Pravni zbornik, Podgorica, 1/61
Đurđević, D. (2001) Određivanje i promena zakonskog naslednog dela. Beograd: Pravni fakultet, magistarski rad
Đurđević, D. (2004) Uticaj nedozvoljenog motiva na punovažnost testamenta. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 52, br. 3-4, str. 447-486
Ebenroth, C.T. (1992) Erbrecht. Munchen
Eccher, B. (2002) Erbrecht. Wien - New York
Gams, A. (1962) Obligaciono i nasledno pravo - dopunski materijal uz uvod u građansko pravo. Beograd
Gams, A. (1991) Svojina. Beograd: Naučna knjiga
Gavella, N. (1986) Nasljedno pravo. Zagreb
Gavella, N., Belaj, V. (2008) Nasljedno pravo. Zagreb
Kipp, T., Coing, H. (1990) Erbrecht: Ein Lehrbuch. Tubingen
Konstantinović, M. (1982) Tendencija modernih zakonodavstava u smislu ograničenja prava na nasleđe. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4/358
Koziol, H., Welser, R. (2007) Burgerliches Recht. Wien: Manz
Marković, B. (1955) Zakon o nasleđivanju sa objašnjenjima i napomenama. Beograd
Marković, B.S. (1990) Mihailo Konstantinović, kodifikator jugoslovenskog prava. Pravni život, 7-8/1158
Marković, L. (1930) Nasledno pravo. Beograd: Štamparija Dom
Mladenović, M.V. (1981) Porodično pravo. Beograd: Privredna štampa, knjiga II
Muscheler, K. (2002) Universalsukzession und Vonselbsterwerb - Die rechtstechnischen Grundlagen des deutschen Erbrechts. Tubingen
Petranović, B. (1993) O pravu nasledstva kod Srba na osnovu pravnih običaja i pisanih spomenika. Beograd
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1996) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Stojanović, P. (1978) O nasljednom pravu u Boki. Boka, Herceg Novi, 11, 242
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2009.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Uvođenje ugovora o nasleđivanju u srpsko pravo
Đurđević Dejan

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
O reformi razloga nedostojnosti za nasleđivanje
Đurđević Dejan B.

Zb Pravnog fak Niš (2018)
O potrebi regulisanja pismenog zaveštanja pred svedocima u makedonskom naslednom pravu
Ristov Angel

prikaži sve [142]