Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
1992, vol. 30, br. 4, str. 46-52
Oporezivanje stanarskog prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Zakon o porezima na imovinu uvodi prvi put porez na stanarsko pravo, podrazumevajući na taj način stambeno pravni odnos kao stvarno pravni odnos, po kome stanar, po osnovu korišćenja stana, plaća državi porez, bez obzira što po ovom osnovu ne stiče prihod. Autor podržava zakonska rešenja o uvođenju ovog vida oporezivanja, s tim da se obezbede potrebne poreske olakšice i stvore povoljni uslovi za otkup stanarskog prava.
Reference
Cnossen, S., Messere, K. (1990) Personal income tax reforms in OECD member countries. u: Cnossen S. i Bird R.M. [ur.] Personal income tax: Phoenix from the ashes?, Amsterdam, itd: North-Holland, str. 24-25
Hiber, D.M. (1982) Prestanak stanarskog prava. Beograd, magistarski rad
Hiber, D.M. (1985) Ugovor o 'zameni stana' i načelo slobode ugovaranja. Pravni život, br. 12, str. 1227
OECD, Committee of fiscal affairs (1990) The Personal Income Tax Base: A Comparative Survey. Paris
Organization for Economic Cooperation and Development (1986) Personal Income Tax Systems under Changing Economic Conditions. Paris, Report by the Committee on Fiscal Affairs, str. 17
Orlić, M.V. (1979) Društveno-ekonomski efekti stanarskog prava. u: Pravni i društveno-ekonomski odnosi u stambenoj oblasti, savetovanje, zbornik radova, Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije, str. 18, (prema: Dragor Hiber, Prestanak stanarskog prava, magistarski rad, str. 94)
Savezna vlada Predlog Zakona o porezima na imovinu. Beograd, čl. 5/1/2
Savezna vlada Predlog Zakona o porezu na dohodak građana. Beograd, čl. 11
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1980) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (1992)
Stanarsko pravo kao predmet poreza na imovinu
Hiber Dragor M.

Privredno-pravni priručnik (1992)
Zakup stana po Zakonu o stanovanju republike Srbije
Hiber Dragor M.

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Pravo korišćenja grobnog mesta
Rajković Vladimir

prikaži sve [64]