Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 37, br. 5-8, str. 561-568
Poreski tretman finansijskih derivata, fjučersa, opcija i svopova
Ekonomski institut, Beograd
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1972) Kapitalverkehrsteuergesetz
*** Zakon o oporezivanju prometa kapitala / Kapitalverkehrsteuergesetz. (par. 18, 25)
*** (1994-1999) Zakon o akcizama i porezu na promet. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96, 55/96, 1/97, 60/97, 42/98, 33/99 i 48/99, (čl. 32. st. 1. tač. 6)
*** (1999) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni list SR Jugoslavije, br. 74, (čl. 115)
*** (1995) Zakon o hartijama od vrednosti. Službeni list SR Jugoslavije, br. 26, (čl. 54, čl. 56. st. 1, 2, 3, 5, čl. 57, čl. 58, st. 1)
*** (1967-1968) Enzyklopädisches Lexikon für das Geld-, Bank- und Börsenwesen. Frankfurt a/M, drugi tom
Brealey, R.A., Myers, S.C. (1981) Principles of corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
EEZ Direktiva koja se odnosi na indirektne poreze kod prikupljanja kapitala. br. 69/335
Galitz (1995) Financial engineering. London
Lyons, S.M., ur. (1996) International tax glossary. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation
Moles,, Terry (1997) The handbook of international financial terms. Oxford
Organization for Economic Cooperation and Development (1994) Taxation of new financial instruments. Paris
Schonle, V. (1971) Bank- und Börsenrecht. Munchen
Starp (1985) Die Börsentermingeschäfte an Auslandsbörsen. Koln, itd
Tipke, K., Loag, J. (1998) Steuerrecht. Koln: Verlag Dr. Otto Schmidt
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci