Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 36, br. 9-10, str. 7-20
Poreski tretman statusnih promena trgovačkih društava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1994) Zakon o porezu na dobit preduzeća. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43, čl. 26, čl. 27, čl. 28/2, čl. 29/2, čl. 29/4, čl. 29/5, čl. 30, čl. 31/1, čl. 31/2, čl. 37/2
*** (1994) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43, čl. 89/1
*** (1994) Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43, čl. 3, čl. 10/3, čl. 21/3, čl. 31/3, čl. 31/6
*** (1996) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29, čl. 422, čl. 427/1, čl. 427/2, čl. 434/1, čl. 435/4
*** (1994) Umwandlungs-Steuergesetz. Bundesgesetzblatt fur die Bundesrepublik Deutschland, I, čl. 12(4), čl. 4(3), čl. 16, par. 2b
*** (1994) Umwandlungsgesetz. Bundesgesetzblatt fur die Bundesrepublik Deutschland, I, čl. 1(2), čl. 2, čl. 68(3)
*** (1996) Zakon o računovodstvu. Službeni list SR Jugoslavije, br. 46, čl. 10/2
Dehmer, H. (1994) Umwandlungsrecht: Umwandlungssteuerrecht. Munchen, itd: Beck
International Bureau of Fiscal Documentation (1995) Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives: Germany. Amsterdam
International Bureau of Fiscal Documentation (1995) The International Guide to Mergers and Acquisitions: France. Amsterdam
International Bureau of Fiscal Documentation (1995) Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives: France. Amsterdam
Lyons, S.M., ur. (1996) International tax glossary. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation / IBFD
Organization for Economic Cooperation and Development (1993) Taxation in OECD Countries. Paris
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
Ranković, J.M. (1996) Specijalni bilansi. Beograd: Proinkom
Vasiljević, M.S. (1997) Poslovno pravo - trgovinsko i privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Widmann, S., Mayer, R. (1993) Umwandlungsrecht. Bonn: Stollfuss Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.