Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Razlike u biomehaničkim karakteristikama pri odskoku sa elastične podloge kod žena
aUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić
cNational Sports Academy, Sofia, Bulgaria

e-adresaemilija@fsfv.ni.ac.rs
Ključne reči: sportska gimnastika; skoka iz saskoka; elastična podloga; dinamički parametri kretanja; kanoničko-diskriminaciona analiza
Sažetak
Uzorak ispitanika obuhvatio je 20 studentkinja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu. Istraživanje je podrazumevalo primenu skoka iz saskoka u Sportskoj gimnastici, sa dve različite visine (40 i 50cm) sa elastične podloge. Predmet istraživanja predstavljali su dinamički parametri kretanja utvrđeni primenom uređaja Myotest, prilikom protokola skoka iz saskoka, tzv. Drop Jump-a (DJ): visina (u cm), snaga (u W/kg), sila (u N/kg) i brzina (u cm/s). Dobijeni podaci statistički su obrađeni primenom deskriptivne statistike, metode analize varijanse i kanoničko diskriminativne analize. Može se zaključiti da su rezultati bili bolji u svim parametrima kada je skok iz saskoka izvođen sa visine sa visine od 50cm. To se odnosi na numeričke vrednosti, a statistička značajnost je utvrđena samo kod parametra power (p=0.00).
Reference
Abernethy, P., Wilson, G., Logan, P. (1995) Strength and power assessment. Issues, controversies and challenges. Sports Med, 19(6): 401-17
Bobbert, M.F., Huijing, P.A., van Ingen, S.G.J. (1987) Drop jumping, I: The influence of jumping technique on biomechanics of jumping. Med Sci Sports Exerc, 19(4), str. 332-8
Bobbert, M.F., Huijing, P.A., van Ingen, S.G.J. (1987) Drop jumping. II. The influence of dropping height on the biomechanics of drop jumping. Med Sci Sports Exerc, 19(4): 339-46
Bobbert, M.F. (1990) Drop Jumping as a Training Method for Jumping Ability. Sports Medicine, 9(1): 7-22
Bubanj, S., Stanković, R., Bubanj, R., Bojić, I., Dimić, A. (2010) Reliability of Myotest tested by Countermovement Jump. Acta Kinesiologica, 4 (2), 46-48
Dabović, M. (2004) Uloga jačine i inteziteta prirasta sile mišića opružača nogu u izvođenju 'skoka iz saskoka'. Beograd: Faculty of Sport and Physical Education, magistarska teza
Harman, E.A., Rosenstein, M.T., Frykman, P.N., Rosenstein, R.M. (1990) The effects of arms and countermovement on vertical jumping. Med Sci Sports Exerc, 22(6): 825-33
Lees, A., Fahmi, E. (1994) Optimal drop heights for plyometric training. Ergonomics, 37(1): 141-148
Petković, D. (2000) Metodologija naučno-istraživačkog rada u Fizičkoj kulturi. Niš: Fakultet fizičke kulture
Vanrenterghem, J., Lees, A., Lenoir, M., Aerts, P., de Clercq, D. (2004) Performing the vertical jump: Movement adaptations for submaximal jumping. Human Movement Science, 22(6): 713-727
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.