Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2011, br. 57, str. 245-255
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 27/07/2011
Instrumenti kontrole vlasti tokom vanrednog stanja na primeru Ustava Republike Srbije iz 2006. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Rad pokušava da odgovori na pitanje da li je institut vanrednog stanja u pogledu regulisanja nadležnosti organa vlasti (zakonodavne i izvršne) tako postavljen da primorava ove organe da postupaju u granicama prava ili ustavna rešenja, usled nepotpunosti, ostavljaju prostor za izmeštanje postupka odlučivanja iz okvira prava. Reč o normama koje uspostavljaju odnos organa vlasti tokom vanrednog stanja kako u pogledu donošenja odluke o proglašenju vanrednog stanja tako i u pogledu mera kojima se odstupa od ustavom garantovanih ljudskih prava. Poseban naglasak je na ostvarivanju kontrolne funkcije parlamenta u situacijama kada ove odluke donose organi izvršne vlasti, pa se s tim u vezi analiziraju instrumenti kojima se obezbeđuje njegov nesmetan rad tokom vanrednog stanja.

Ključne reči

vanredno stanje; nadležnost organa vlasti; instrumenti kontrole vlasti; Ustav Republike Srbije iz 2006. godine

Reference

Mijatović, B., Vujačić, I., Marinković, T. (2008) Pojmovnik liberalne demokratije. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Pajvančić, M. (2000) Ustavnost vanrednog stanja - uporedni ustavnopravni pregled uvođenja vanrednog stanja i sudbina sloboda i prava građana. u: Čavoški Kosta [ur.] Ustavnost i vladavina prava, Beograd: Biblioteka suočavanja, str. 435-455
Pajvančić, M., Vukadinović, G. (2007) Pravna država i ustavnost vanrednog stanja. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 307-324
Stefanović, J. (1934) Poremećaj nadležnosti u korist izvršne vlasti usled stanja nužde. u: Spomenica Mauroviču, Beograd