Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 23  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 46, br. 2, str. 393-397
Prinos i komponente prinosa jednogodišnjih krmnih mahunarki
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bInstitut za krmno bilje, Kruševac
cNacionalna laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad
Ključne reči: zelena krma; seno; krmni grašak; obična grahorica; krmni bob; narbonska grahorica
Sažetak
Ogled sa jednogodišnjim krmnim mahunarkama izveden je tokom 2004. i 2005. godine na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima, uključujući po tri jara genotipa krmnog graška, Pisum sativum L., obične grahorice, Vicia sativa L., krmnog boba, Vicia faba L. i narbonske grahorice, Vicia narbonensis L. Sorte graška odlikovale su se najvećom visinom biljke (92 cm), dok su sorte obične grahorice imale najveći broj stabala po biljci (2,3). Najveći broj članaka bio je kod sorti boba (20,0) i narbonske grahorice (19,7), uz najveću prosečnu masu biljke takođe kod boba (42,41 g). Sorte graška ostvarile su najviše prosečne prinose zelene krme (48,0 t ha-1) i sena (12,6 t ha-1).
Reference
Duchêne, E., Chaillet, I. (1994) Densité de semis - des progrès sont encore possibles. Perspectives Agricoles, 187, str. 12-16
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kojić, M. (1990) Livadske biljke. Beograd: Naučna knjiga
Mejakić, V., Nedović, B. (1996) Krmno bilje. Banja Luka: Glas srpski
Mihailović, V., Mišković, B. (1988) Rezultati selekcije graškova za krmu. u: Seminar agronoma (XXII), Neum, 15-21.02., Zbornik referata, str. 320-331
Mihailović, V., Mikić, A., Ćupina, B., Vasiljević, S., Milić, D. (2005) Agronomic characteristics of Novi Sad winter vetch cultivars. u: International Grassland Congress Grasslands - a Global Resource, XX, Dublin, Ireland, 26 June - 1 July, p. 89
Mihailović, V., Mikić, A., Erić, P., Pataki, I., Vasiljević, S., Milić, D. (2005) Agronomic traits of winter annual forage legumes. u: Balkan Scientific Conference Breeding and cultural practices of the crops, Karnobat, Bulgaria, 2 June, II, 562-565
Mihailović, V.M., Erić, P., Mikić, A. (2004) Growing peas and vetches for forage in Serbia and Montenegro. , 9, str. 457-459
Mihailović, V.M., Prentovik, T., Vasiljević, S., Katić, S., Mikić, A.M. (2004) Prinos i komponente prinosa krme genotipova jare grahorice, vicia sativa L. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 407-411
Temel, S., Tan, M. (2002) A research on determination of seeding and cutting time in common vetch (Vicia sativa L.) under Erzurum conditions. Ziraat Fakultesi Dergisi, Ataturk Universitesi, 33 (4): 363-368
Turk, M.A., Tawaha, A.R.M., Samara, N. (2003) Effects of seeding rate and date and phosphorus application on growth and yield of narbon vetch (Vicia narbonensis). Agronomie, 23(4): 355
Venora, G., Blangiforti, S. (2003) New species of fodder adapted to dry-warm environments: Gran Valiero and Velox two narbon vetch (Vicia narbonensis L.) varieties. u: Italian Society of Agricultural Genetics - SIGA Annual Congress, (XLVII), Verona Italy, September, Proceedings, Verona, 24-27, Poster Abstract 2.11
Vučković, S.M. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka