Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 23  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 31-37
Analiza varijabilnosti komponenti prinosa lucerke metodom glavnih komponenata
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: varijabilnost; divergentnost; lucerka; metod glavnih komponentata
Sažetak
Cilj rada je bio da se ispita genetička divergentnost 30 geno tipova lucerke tokom 2001-2003. u sedam otkosa, na lokalitetu Rimski Šančevi. Varijabilnost genotipova je analizirana za osam kvantitativnih osobina prinos zelene krme i suve materije, visinu biljaka, broj izdanaka (stabljika) po biljci, broj i dužina internodija, udeo lišća u prinosu i prečnik stabljika lucerke, kao i da se oceni koja od ispitivanih osobina najviše doprinosi međusobnom diferenciranju genotipova. Metodom glavnih komponenata određena je struktura izvora varijabilnosti. Za interpretaciju su odabrane četiri glavne komponente koje objašnjavaju 95,5% varijabilnosti ispitivanih genotipova. Najveći komunalitet (% udeo varijanse) sa prvom glavnom komponentom imaju dužina internodija, visina biljaka i udeo lišća koje su u visokoj međuzavisnosti. Druga glavna komponenta definisana je agronomski najvažnijim osobinama: prinosom zelene krme, prinosom suve materije i brojem stabljika po biljci. Treća i četvrta glavna komponenta su definisane brojem internodija i prečnikom stabljika.
Reference
Annicchiarico, P. (2006) Diversity, genetic structure, distinctness and agronomic value of Italian lucerne (Medicago sativaL.) landraces. Euphytica, 148(3): 269
Crochemore, M.L., Huyghe, C., Ecalle, C., Julier, B. (1998) Structuration of alfalfa genetic diversity using agronomical and morphological characteristics. Relationship with RAPD markers. Agronomie, 18, 79-94
Delgado, I.E. (1996) The lucerne in Spain. Characterization of the cultivated and spontaneus ekotypes. Cahiers Options Mediterraneennes, 18, 65-70. www.fao.org
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jenczewski, E., Prosper, J.M., Ronfort, J. (1999) Evidence for gene flow between wild and cultivated Medicago saliva (Leguminosae) based on allozyme markers and quantitative traits. Am. J. Bot, 86, 677-687
Julier, B., Porcheron, A., Ecalle, C., Guy, P. (1995) Genetic variability for morphology, growth and forage yield among perennial diploid and tetraploid lucerne populations (Medicago sativa L). Agronomie, 15, 295-304
Julier, B., Huyghe, Ch., Guy, P., Crochemore, M.L. (1996) Genetic variation in Medicago sativa complex. Cahiers Options Mediterraneennes, 18, 91-102
Katić, S., Milić, D., Vasiljević, S. (2005) Variability of dry matter yield and quality of lucerne genotypes depending on geographic origin. EGF, Grassland Sci in Europe, 10, str. 537-540
Kendall, M. (1980) Multivariate analysis. New York: MacMillan
Prosperi, J.M., Jenczewski, E., Angevain, M., Ronfort, J. (2006) Morphologic and agronomic diversity of wild genetic resources of Medicago sativa L. collected in Spain. Genet. Resour. Crop Evol, 53, 843-856
Vasić, M. (2000) Genetička divergentnost u komponentama prinosa i kvalitetu zrna pasulja - Phaseolus vulgaris L. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka