Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2007, vol. 55, br. 1-3, str. 17-25
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/02/2008
Uticaj vlažnosti i antistatičke obrade tekstilnog materijala na zapreminsku specifičnu električnu otpornost tkanina sirovinskog sastava poliester/pamuk
Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac

Sažetak

Poznato je da su tkanine izrađene iz pređa u čijem se sastavu nalaze vlakna koja imaju nisku električnu provodljivost, jako podložne razvoju elektrostatičkog naelektrisanja, naročito po niskim vrednostima relativne vlažnosti okolnog vazduha. Antistatička sredstva primenjena u istraživanju su korišćena za obradu tkanina od mešavine 67% poliestar – 33% pamuk. Za obradu ovih tkanina korišćeni su kopolimer napravljen u laboratoriji i komercijalni antistatik. Efikasnost antistatičkih sredstava za sprečavanje nagomilavanja visokih nivoa naelektrisanja na tkaninama određena je merenjem specifične zapreminske otpornosti obrađenih tkanina i upoređivanjem dobijenih rezultata sa rezultatima dobijenih korišćenjem neobrađenih tkanina. Električna otpornost i sorpcione karakteristike su bolje, kao i mehanički parametri (čvrstoća, izduženje) obrađenih tkanina. Obrade ne uzrokuju veće promene ili oštećenja površine korišćenih tkanina.

Ključne reči

Reference

Akvarov, D., Baymuratov, B., Akvarov, R. (2005) Textile Res. J., vol. 75, br. 3, str. 197-202
Berberi, R. (2001) J Electrostat, br. 51-52, str. 538-544
Fukazawa, T., Kawamura, H., Tochihara, Y., Tamura, T. (2003) Water vapor transport through textiles and condensation in clothes at high altitudes - combined influence of temperature and pressure simulating altitude. Textile Res. J., 73, 8 657-660
Gimpel, S., Mohring, U., Muller, H., Neudeck, A., Scheibner, W. (2004) J Ind. Textiles, vol. 33, br. 3, str. 179-189
Holdstock, R. (1997) J Electrostat, br. 40-41, str. 529-534
Kathirgamanathan, R., Toohey, M., Haase, J., Holdstock, P., Laperre, J., Schmeer-Lioe, G. (2000) J Electrostat, br. 49, str. 51-70
Lebedeva, V.I., Savinova, G.N., Umnikova, L.S. (1982) Tekhnol. tekstil. prom-sti, br. 8, str. 46-49
Lebedeva, V.I., Mel'nikov, B.N. (1980) Tekhnol. tekstil. prom-sti, br. 4, str. 45-48
Lebedeva, V.I., Skatova, T.V. (1978) Tekhnol. tekstil. prom-sti, br. 4, str. 100-104
Lou, W.C. (2005) Textile Res. J., vol. 75, br. 6, str. 466-473
Milosavljević, S., Tadić, I., Kostić, L., Veselinović, D. (1996) Indian textile Journal, 106, 10, 94-97
Milosavljević, S., Tadić, I., Kostić, L., Stanković, S. (1996) Textile Month, br. 9, str. 49-53
Milosavljević, S., Tadić, I., Stanković, S., Kostić, L. (1996) Hemijska vlakna, vol. 36, br. 1-4, str. 28-36
Oktem, T., Seventek, N., Ayhan, H., Piskin, E. (2000) Turk J. Chem, 24, 275-285
Tappura, K., Nurmi, S. (2003) J Electrostat, br. 58, str. 117-133
Wang, D., Lin, Ya., Zhao, Ya., Gu, L. (2004) Textile Res. J., vol. 74, br. 12, str. 1060-1065