Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2004, vol. 46, br. 2, str. 289-300
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 17/11/2008
Validacija različitih ekspertskih metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata Policijske akademije
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Skijanje pripada skupu veština koje se u okviru sistema obuke izučava na visoko obrazovnim institucijama MUP RS. Planom i programom SFO I na Policijskoj akademiji (PA) predviđeno je da se osnovna obuka u skijanju realizuje mentorskim radom u toku dvanaest nastavnih dana, obimom od šest nastavnih časova dnevno. Nakon tako intenzivne obuke, poslednjeg dana studenti polažu kolokvijum, tj. imaju proveru nivoa obučenosti svakog pojedinca nakon koje studenti dobijaju odgovarajuću ocenu. Cilj rada je bio da izvrši validaciju tri različita ekspertska metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata PA. Korišćeni metodi su: 1 - metod mentorskog ocenjivanja, 2 - metod ocenjivanja od strane ekspertske komisije, 3 - metod koji je sublimirao prva dva metoda tj. sumarna prosečna ocena mentora i ekspertske komisije kao integralna mera procene. U istraživanju je učestvovalo 207 studenata PA. Rezultati su pokazali da su sva tri metoda na generalnom nivou pedagoški prihvatljiva sa nivoom informativnosti ocene u rasponu od 84.62 do 96.59%. U odnosu na ispitivane metode, pedagoški najprihvatljivija je treća metoda, sa apsolutno najinformativnijom ocenom na nivou od 94.93 do 96.59%, i sa najmanjim nivoom greške procene od 3.41 do 5.03%. Dobijeni rezultati dozvoljavaju zaključak da se dati, treći, metod predloži kao pedagoški metod izbora za upotrebu u praksi u svrhu provere usvojenosti aktuelnog nivoa osnovne obučenosti studenata PA u skijanju.

Ključne reči

skijanje, ekspertske metode, procena znanja, studenti policijske akademije

Reference

Bakovljev, M. (1997) Osnovi metodologije pedagoških istraživanja. Beograd: Naučna knjiga
Bukvić, A. (1996) Načela izrade psiholoških testova. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M. (2003) Povezanost uspešnosti savladavanja osnovne obuke u skijanju sa dimenzijama izometrijske mišićne sile opružača nogu kod studenata Policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 1, str. 43-57
Fulgosi, A. (1979) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Ilić, B. (1988) Smučanje. Beograd: Partizan
Katel, R.B. (1978) Naučna analiza ličnosti. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd, izdanje autora
Zaciorski, V.M. (1982) Sportivnaja metrologija. Moskva: Fizkul'tura i sport