Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2001, vol. 43, br. 1, str. 91-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 20/05/2009
Model vremenskih parametara napada u karateu
aViša škola unutrašnjih poslova, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 102 studenta Više škole unutrašnjih poslova iz Zemuna (studenti petog semestra), koji tokom školovanja pohađaju nastavu iz predmeta Specijalno fizičko obrazovanje (na svih pet semestara), gde se tehnike karatea pojavljuju kao jedan od osnovnih metodičkih sadržaja. U istraživanju se pošlo od osnovne pretpostavke da uspešno izvođenje napada, zavisi od specifičnih sposobnosti za brzo uočavanje pogodnog trenutka kao i za samu realizaciju motoričkih programa. Za osnovni problem istraživanja izabran je napad tehnikama karatea kao jedan od osnovnih oblika primene, a pre svega, vremenski parametri tehnika karatea u situacijama različite složenosti. Za potrebe ovog istraživanja primenjena je baterija testova, koja je obuhvatala izvođenje tehnika karatea u tri nivoa složenosti i to tehnika Koje se najčešće pojavljuju, u specijalno primenjenom i sportskom karateu kao što su: udarci rukama Oi zuki, Gjaku zuki, udarci nogama Mae geri i Mavaši geri. Specifičnim načinom merenja i memorisanja dobijenih rezultata omoguĆeno je definisanje vremena koja govore o planiranju napada kao i vremena za samu realizaciJu odgovarajućih motoričkih programa primenjenih u napadu. Za obradu rezultata primenjena je deskriptivna, korelaciona i faktorska analiza. Rezultati istraživanja omogućili su formiranje dva modela vremenskih parametara napada sa oblikom: M1 = O.27F1 + 0.16F2 + 0.1 ZFZ i M2 = 0.33F1 + 0.16F2 + 0.9FZ + 0.8F4, Dobijeni rezultati omogućuju formiranje baterije testova za procenu i praćenje vremenskih parametara napada i njihovu primenu u edukativnom i trenažnom procesu, u Specijalnom fizičkom obrazovanju i sportskom karateu.

Ključne reči

Reference

Arlov, D. (1993) Modelovanje osnovnih tehnika karatea realizovanih iz dijagonalnih i linijskih stavova na bazi njihovih vremenskih parametara. Beograd: Fakultet fizičke kulture, Magistarska teza
Barou, H.M., MekGi, R. (1975) Merenje u fizičkom vaspitanju. Beograd: Vuk Karadžić
Blagojević, M. (1996) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika. Beograd: Policijska akademija
Božić, S., Milošević, M., Zulić, M. (1990) Uticaj nekih antropoloških karakteristika radnik na strukturiranje motoričkih algoritama. Specijalno fizičko obrazovanje, 1 Maj br. 2
Ćirković, Z., Jovanović, S. (1992) Borenja boks-karate. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Fulgosi, A. (1979) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Jovanović, S. (1991) Rezultati ispitivanja specifičnih brzinskih sposobnosti karate sportista. Fizička kultura, vol. 44-45, br. 4, str. 263-266
Jovanović, S. (1988) Uticaj osnovnih psihomotornih faktora na ispoljavanje specifičnih sposobnosti karate sportista za rešavanje simuliranih tipičnih zadataka sportske borbe. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Jovanović, S. (1989) Metod STZS1 za ispitivanje situacionih sposobnosti karatista. Fizička kultura, br. 4-5, str. 252-254
Jovanović, S., Bačanac, L., Mudrić, R. (1985) Uticaj nekih psiholoških karakteristika karate vežbača na usvajanje određenih tehnika i njihovu primenu u uslovima sportske borbe. Fizička kultura, br. 5, str. 328
Jovanović, S., Milošević, M. (1992) Vremenska struktura tehnike presretanja, odbrane i kontranapada kod karate majstora. Fizička kultura, vol. 46, br. 3, str. 213-218
Jovanović, S., Milošević, M. (1992) Vremenski parametri izvođenja osnovnih ručnih udaraca u specifičnim zadacima presretanja. Bezbednost, br. 5
Jovanović, S. (1992) Karate 1 - teorijska polazišta. Novi Sad: Sport's World, udžbenik za studente FFK
Kovačić, Z.J. (1994) Multivarijaciona analiza. Beograd: Ekonomski fakultet
Milošević, M., Zulić, M., Božić, S. (1989) Specijalno fizičko obrazovanje. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova / VŠUP
Milošević, M., Zulić, M. (1988) Strukturalni model brzina karate tehnika. 13. maj, br. 6
Milošević, M., Jovanović, S., Ćirković, Z. (1993) Vremenski parametri izvođenja osnovnih tehnika karatea u specifičnim zadacima napada. Fizička kultura, vol. 47, br. 3, str. 147-150
Mudrić, R. (1994) Uticaj motoričkih faktora na objašnjenje modela složenih struktura napada u karateu. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Mudrić, R. (1998) Uticaj morfoloških, psiholoških i motoričkih faktora na vremenske parametre tehnika karatea u situacionim zadacima napada. Beograd: VŠUP
Mudrić, R. (1999) Varijabilitet vremenskih parametara u napadu u karateu. Beograd: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd, izdanje autora
Zulić, M. (1987) Modeliranje trenažnog procesa u vrhunskom karate sportu. Beograd: Naučna knjiga