Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24
članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2012, br. 47, str. 277-293
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/gads1247277B


Analiza razlika u prostoru psihomotoričkih sposobnosti učenica srednje škole i njihove povezanosti sa aktualnom nastavom kineziološke edukacije
aUniverzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
bUniversity of Missouri, Missouri, USA

Sažetak

Radi utvrđivanja razlika u antropološkom prostoru psihomotoričkih sposobnosti i njihove povezanosti sa formalnom zastupljenošću nastave kineziološke edukacije u nastavnom planu učenica srednje škole, provedeno je delimično istraživanje na jednostavnom slučajnom uzorku od 200 entiteta ženske srednjoškolske populacije, opisanih sa 7 setova primarnih psihomotoričkih indikatora. Po kriteriju formalne zastupljenosti nastave kineziološke edukacije u nastavnom planu, uzorak je stratificiran na subuzorke sa po dva i sa po četiri časa sedmično. Za utvrđivanje razlika primenjena je diskriminativna analiza i statističke procedure, Test jednakosti aritmetičkih sredina i Multivarijantna analiza varijanse. Prema ostvarenim parametrima, potvrđena je početna pretpostavka da između sistema psihomotoričkih varijabli i kriterijske varijable postoji statistički značajna povezanost, potom je zaključeno da rezultati ne protivureče dosadašnjim naučnim saznanjima, te indiciraju potrebu tranzicije modela nastavnog plana i programa tretirane populacije u korist biopsihosocijalnog integriteta njenih entiteta.

Ključne reči

psihomotoričke sposobnosti; nastavni plan; ženski uzorak; srednje škole

Reference

Benedict, R. (1967) Continuities en discontinuites in cultural conditioning. u: Rose P. [ur.] Study of cociety, New York: Rondom House
Bešović, M. (2004) Uticaj različitog socijalnog okruženja i rezidencijalnog statusa na psihomotoričke sposobnosti ženske omladine. Homo Sportikus. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Bešović, M. (2005) Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture: Naša škola. Sarajevo: Savez društava prosvjetnih radnika BiH
Bešović, M. (2006) Korelacija učenja i psihomotoričkih sposobnosti učenica srednje škole. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Bešović, M. (2011) Kineziološka metodika u edukaciji. Sarajevo: Bosanska riječ
Bešović, M. (1997) Tjelesni i zdravstveni odgoj od I do IV razreda srednjih škola. Sarajevo: Sarajevo Publishing
Bompa, O.T. (2000) Cjelokupni trening za mlade pobjednike. Zagreb: Hrvatski košarkaški savez
Calvin, W.H. (1993) The unitary hypothesis: A common neural circuitry for novel manipulations, language, plan-ahead, and throwing?. u: Gibson K.R., Ingold T. [ur.] Tools, Language and Cognition in Human Evolution, Cambridge: Univ. Press, pp. 230-250
Drabik, J. (1996) Children and sports training. Island Pond, VT: Stadion Publishing Company
Findak, V., Neljak, B. (2007) Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. u: Findak V. [ur.] Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2007, Zagreb: HKS, pp. 3-9
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti.1. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5 (5), 7-81
Hošek, A.V. (1976) Struktura koordinacije. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2, str. 151-192
Komes, Z., Pavlov, D., Štefanić, I., Smiljanec, Z. (2005) Programi kondicione pripreme mladih sportista. u: Kondicijska priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet, 180-199
Krsmanović, C. (1999) Fizičko vaspitanje i uspjeh u studiranju. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Lazović, M. (1982) Razlike u nekim dimenzijama psihomotornog statusa kod gradskih i seoskih omladinki. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Mikić, B. (1991) Transformacije antropoloških dimenzija kod studenata i studentkinja Univerziteta u Tuzli pod uticajem redovne nastave fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Weineck, J. (2000) Optimales training. Erlangen: Spitta Verlag
Wright, L. (1995) We two are one. Guardian Weekend, 14, 13-20
Zatsiorsky, V.M. (1995) Science and practice of strength training. Champaign, IL: Human Kinetics