Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 32, br. 4, str. 55-72
Tehnički sistemi za kontrolu mikroklime u plastenicima
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
Biljna proizvodnja u zaštićenom prostoru predstavlja najintenzivniji oblik proizvodnje u poljoprivredi. Rast biljaka je intenzivan tokom cele godine, sa ostvarivanjem visokog prinosa i kvaliteta proizvoda . Svrha regulacije mikroklime u plastenicima je povećanje obima poljoprivredne proizvodnje na ograničenim (zaštićenim) površinama (prostorima) pri najmanjim proizvodnim troškovima, dovođenjem u skladan odnos mnogobrojnih faktora pre svega klime od kojih zavisi prinos gajenih kultura. Kontrola mikroklime u plastenicima predstavlja odgovoran, precizan i komplikovan proces, obzirom da ima više faktora koji utiču na klimu u zaštićenom prostoru, koji su uzajamno zavisni, pa se kontrola može uspešno postići jedino primenom odgovarajućih tehničkih sistema i uređaja kontrolisanih PC računarima. U radu su prikazane novije generacije kontrolnih sistema i uređaja sa karakteristikama koje se koriste u kontroli mikroklime plastenika.
Reference
*** (2007) Plantideas Inc. www.plantideas.com
*** (2007) ACF Greenhouses. Adress on the Internet: www.littlegreenhouse.com
*** (2007) Vernier company. Adress on the Internet: www.vernier.com
*** (2007) PRIMIX Corporation. www.primix.jp
*** (2007) Acclaim images. Adress on the Internet: www.acclaimimages.com
*** (2007) China pumps. Address on the Internet: www.pumps-china.com
*** (2007) Polysack. www.polysack.com
*** (2007) Ocean optics. www.oceanoptics.com
*** (2007) Rain Bird. www.rainbird.com
*** (2007) International greenhouse company. www.greenhousemegastore.com
*** (2007) Mortons horticultural products. www. mortonproducts. com
*** (2007) Crometeo. www.crometeo.hr
*** (2007) Itumic Oy. www.itumic.fi
*** (2007) Hollyfield. www.hollyfield.kingston.sch.uk
*** (2007) China motors. Address on the Internet: www.made-in-china.com
*** (2007) Plastenici. www.plastenici.com
Bajkin, A. (1994) Mehanizacija u povrtarstvu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Dimitrijević, A. (2001) Tehničko tehnološki sistemi gajenja useva u kontrolisanim uslovima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
Đević, M., Blažin, S., Dimitrijević, A. (2005) Klimatski uslovi u objektima zaštićenog prostora i mogućnosti njihove kontrole. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 79-86
Đević, M., Dimitrijević, A. (2002) Izbor i principi gradnje objekata zaštićenog prostora. Povrtarski glasnik, Novi Sad, br. 4.str. 13-17
Mićić, Č. (2001) Tehnički sistem za mikronavodnjavanje u zaštićenom prostoru. Zemun: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
Momirović, N. (2002) Korišćenje polietilenskih folija u poljoprivredi. Povrtarski glasnik, Novi Sad, br. 4, str. 5-11
Momirović, N., Orlović, D., Oljača, M.V. (2005) Specifičnosti tehničko-eksploatacionih karakteristika sistema za mikro navodnjavanje u zaštićenom prostoru. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 59-69
Oljača, M.V., Raičević, D. (1999) Mehanizacija u melioracijama zemljišta. Beograd: Osiguranje Dunav
Oljača, M.V., Gligorević, K., Branković, M., Dimitrovski, Z., Tanevski, D. (2005) Primena elektronskih komponenti na traktorima i radnim mašinama u funkciji povećanja kontrole sigurnosti i eksploatacije. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 107-118
Orlović, D. (2004) Tehničko eksploatacione karakteristike sistema za mikronavodnjavanje u zaštićenom prostoru. Beograd: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
Popović, M., Lazić, B. (1987) Gajenje povrća u zaštićenom prostoru. Beograd: Nolit
Trigui, M., Barrington, S., Gauthier, L. (2001) A strategy for greenhouse control: Model development. Journal of Agricultural Engineering Research, Volume 51, pages 1-318
Vasic, B. (2007) Kontrola mikroklime u plastenicima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Diplomski rad
Vukić, Đ. (1997) Elektrotehnika. Beograd: Nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka