Andrejić Marko, Ketin Sonja, Ilić Đurđijana
Contribution to the improvement of reflection in Serbia on shipping and logistics of commercial ship
Vojno delo (2019)
10.5937/vojdelo1904359A


Andrejić Marko, Brkljač Nenko, Milenkov Marjan
Prilog unapređenju promišljanja o mogućim poboljšanjima na Univerzitetu odbrane
Vojno delo (2018)
10.5937/vojdelo1806237A


Marković Damir
Proaktivan odnos obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji - faktor veće efikasnosti celokupnog sistema zdravstvenog osiguranja
Vojno delo (2018)
10.5937/vojdelo1802374M