Remeňová Katarína, Skorková Zuzana, Jankelová Nadežda
Wine tourism as an increasingly valuable revenue stream of a winery's business model
Ekonomika poljoprivrede (2019)
10.5937/ekoPolj1901023R


Trišić Igor, Štetić Snežana, Privitera Donatella, Nedelcu Adrian
Wine Routes in Vojvodina Province, Northern Serbia: A Tool for Sustainable Tourism Development
Sustainability (2019)
10.3390/su12010082