BAĞCI Haşim, CABA Nihan
Entropi ve Copras Yöntemleri Kullanılarak Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Nakit Düzeylerinin Kıyaslanması
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (2018)
10.15869/itobiad.463778