SEVİM Kaan, Artan Taner
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Ve Damgalama Eğilimi Arasındaki İlişki
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute (2019)
10.30794/pausbed.447166