Cvetković Raisa
Pojam duhovne smrti junaka u pripovetkama Antona Pavloviča Čehova i Laze K. Lazarevića - psihološka perspektiva
Zbornik radova Uciteljskog fakulteta Prizren-Leposavic (2019)
10.5937/zrufpl1913037C