pošalji ovaj članak

   
Kasagić-Vujanović Irena, Jovanović Marko, Rakić Tijana, Jančić-Stojanović Biljana, Ivanović Darko
Arhiv za farmaciju, vol. 62, br. 5, str. 475-488, 2012