pošalji ovaj članak

   
Arbutina Adriana, Arapović-Savić Marijana, Umićević-Davidović Mirjana, Kuzmanović-Radman Irena
Stomatološki glasnik Srbije, vol. 62, br. 4, str. 166-173, 2015