pošalji ovaj članak

   
Arbutina Adriana, Savić-Arapović Marijana, Davidović-Umićević Mirjana, Radman-Kuzmanović Irena
Stomatološki glasnik Srbije, vol. 62, br. 4, str. 166-173, 2015