pošalji ovaj članak

   
Sandić Zvjezdana P., Nastasović Aleksandra B.
Hemijska industrija, vol. 63, br. 3, str. 269-273, 2009