pošalji ovaj članak

   
Banjac Nada, Maravić-Oplakan Gordana, Vulić Duško, Vukadinović Sanja
ABC - časopis urgentne medicine, vol. 8, br. 1-2, str. 54-58, 2008