APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Polojac, M. [2012]. Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja - recepcija izvornog rimskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 60(2), 117-134.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Polojac M. Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja - recepcija izvornog rimskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2012;60(2):117-134.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Polojac M.. 2012. Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja - recepcija izvornog rimskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 60, (2): 117-134.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Polojac, M. 2012, "Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja - recepcija izvornog rimskog prava", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, no. 2, pp. 117-134.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
POLOJAC, M., 2012. Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja - recepcija izvornog rimskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 60(2), pp. 117-134.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Polojac, M.. "Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja - recepcija izvornog rimskog prava." Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 60.2 (2012): 117-134.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Polojac M. Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja - recepcija izvornog rimskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 2012; 60(2):117-134.