APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Zečević, A. M. [2019]. Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića. Kultura, (162), 321-342.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Zečević AM. Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića. Kultura 2019;(162):321-342.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Zečević A.M.. 2019. Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića. Kultura (162): 321-342.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Zečević, A.M. 2019, "Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića", Kultura, no. 162, pp. 321-342.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ZEČEVIĆ, A.M., 2019. Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića. Kultura, (162), pp. 321-342.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Zečević, A.M.. "Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića." Kultura (2019): 321-342.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Zečević AM. Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića. Kultura. 2019; (162):321-342.