APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mijailović, Ž. D., Čanović, P. S., Gajović, O. M., Todorović, Z. V., & Nešić, L. [2003]. Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije. Medicinski pregled, 56(11-12), 511-515.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mijailović ŽD, Čanović PS, Gajović OM, Todorović ZV, Nešić L. Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije. Medicinski pregled 2003;56(11-12):511-515.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mijailović Ž.D., P. S. Čanović, O. M. Gajović, Z. V. Todorović, i L. Nešić. 2003. Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije. Medicinski pregled 56, (11-12): 511-515.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mijailović, Ž.D., Čanović, P.S., Gajović, O.M., Todorović, Z.V.& Nešić, L. 2003, "Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije", Medicinski pregled, vol. 56, no. 11-12, pp. 511-515.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MIJAILOVIĆ, Ž.D., ČANOVIĆ, P.S., GAJOVIĆ, O.M., TODOROVIĆ, Z.V. i NEŠIĆ, L., 2003. Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije. Medicinski pregled, 56(11-12), pp. 511-515.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mijailović, Ž.D.et al. "Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije." Medicinski pregled 56.11-12 (2003): 511-515.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mijailović ŽD, Čanović PS, Gajović OM, Todorović ZV, Nešić L. Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije. Medicinski pregled. 2003; 56(11-12):511-515.