APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vukajlović, D., & Nešković, A. N. [2006]. Kriva učenja kod radiofrekventne ablacije akcesornih puteva kod bolesnika sa Wolf-Parkinson-White sindromom. Medicinski pregled, 59(9-10), 468-471.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vukajlović D, Nešković AN. Kriva učenja kod radiofrekventne ablacije akcesornih puteva kod bolesnika sa Wolf-Parkinson-White sindromom. Medicinski pregled 2006;59(9-10):468-471.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vukajlović D., i A. N. Nešković. 2006. Kriva učenja kod radiofrekventne ablacije akcesornih puteva kod bolesnika sa Wolf-Parkinson-White sindromom. Medicinski pregled 59, (9-10): 468-471.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vukajlović, D.& Nešković, A.N. 2006, "Kriva učenja kod radiofrekventne ablacije akcesornih puteva kod bolesnika sa Wolf-Parkinson-White sindromom", Medicinski pregled, vol. 59, no. 9-10, pp. 468-471.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VUKAJLOVIĆ, D. i NEŠKOVIĆ, A.N., 2006. Kriva učenja kod radiofrekventne ablacije akcesornih puteva kod bolesnika sa Wolf-Parkinson-White sindromom. Medicinski pregled, 59(9-10), pp. 468-471.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vukajlović, D., i A.N. Nešković. "Kriva učenja kod radiofrekventne ablacije akcesornih puteva kod bolesnika sa Wolf-Parkinson-White sindromom." Medicinski pregled 59.9-10 (2006): 468-471.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vukajlović D, Nešković AN. Kriva učenja kod radiofrekventne ablacije akcesornih puteva kod bolesnika sa Wolf-Parkinson-White sindromom. Medicinski pregled. 2006; 59(9-10):468-471.