APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Garipi, E., Rakovac, A., Barak, O., Lukač, D., Naumović, N., Drapšin, M., Karaba, D., Popadić-Gaćeša, J., Klašnja, A., Slavić, D., Karan, V., Bogdan, M., Oluić, S., & Ljubković, M. [2017]. In situ analiza mitohondrijalnog respiratornog kapaciteta - okosnica budućih istraživanja iz ćelijske fiziologije. Medicinski pregled, 70(11-12), 445-448.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Garipi E, Rakovac A, Barak O, Lukač D, Naumović N, Drapšin M, Karaba D, Popadić-Gaćeša J, Klašnja A, Slavić D, Karan V, Bogdan M, Oluić S, Ljubković M. In situ analiza mitohondrijalnog respiratornog kapaciteta - okosnica budućih istraživanja iz ćelijske fiziologije. Medicinski pregled 2017;70(11-12):445-448.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Garipi E., A. Rakovac, O. Barak, D. Lukač, N. Naumović, M. Drapšin, D. Karaba, J. Popadić-Gaćeša, A. Klašnja, D. Slavić, V. Karan, M. Bogdan, S. Oluić, i M. Ljubković. 2017. In situ analiza mitohondrijalnog respiratornog kapaciteta - okosnica budućih istraživanja iz ćelijske fiziologije. Medicinski pregled 70, (11-12): 445-448.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Garipi, E., Rakovac, A., Barak, O., Lukač, D., Naumović, N., Drapšin, M., Karaba, D., Popadić-Gaćeša, J., Klašnja, A., Slavić, D., Karan, V., Bogdan, M., Oluić, S.& Ljubković, M. 2017, "In situ analiza mitohondrijalnog respiratornog kapaciteta - okosnica budućih istraživanja iz ćelijske fiziologije", Medicinski pregled, vol. 70, no. 11-12, pp. 445-448.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
GARIPI, E., RAKOVAC, A., BARAK, O., LUKAČ, D., NAUMOVIĆ, N., DRAPŠIN, M., KARABA, D., POPADIĆ-GAĆEŠA, J., KLAŠNJA, A., SLAVIĆ, D., KARAN, V., BOGDAN, M., OLUIĆ, S. i LJUBKOVIĆ, M., 2017. In situ analiza mitohondrijalnog respiratornog kapaciteta - okosnica budućih istraživanja iz ćelijske fiziologije. Medicinski pregled, 70(11-12), pp. 445-448.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Garipi, E.et al. "In situ analiza mitohondrijalnog respiratornog kapaciteta - okosnica budućih istraživanja iz ćelijske fiziologije." Medicinski pregled 70.11-12 (2017): 445-448.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Garipi E, Rakovac A, Barak O, Lukač D, Naumović N, Drapšin M, Karaba D, Popadić-Gaćeša J, Klašnja A, Slavić D, Karan V, Bogdan M, Oluić S, Ljubković M. In situ analiza mitohondrijalnog respiratornog kapaciteta - okosnica budućih istraživanja iz ćelijske fiziologije. Medicinski pregled. 2017; 70(11-12):445-448.