APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ristić, Z., & Kari, A. [2005]. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju. Vojnotehnički glasnik, 53(2), 135-139.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ristić Z, Kari A. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju. Vojnotehnički glasnik 2005;53(2):135-139.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ristić Z., i A. Kari. 2005. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju. Vojnotehnički glasnik 53, (2): 135-139.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ristić, Z.& Kari, A. 2005, "Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju", Vojnotehnički glasnik, vol. 53, no. 2, pp. 135-139.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
RISTIĆ, Z. i KARI, A., 2005. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju. Vojnotehnički glasnik, 53(2), pp. 135-139.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ristić, Z., i A. Kari. "Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju." Vojnotehnički glasnik 53.2 (2005): 135-139.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ristić Z, Kari A. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju. Vojnotehnički glasnik. 2005; 53(2):135-139.