APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Catalin-Jianu, D., Nina-Jianu, S., Munteanul, M., Vlad, D., Rosca, C., & Petrica, L. [2016]. Karakteristike kolor dopler snimanja kod bolesnika sa okluzijom centralne retinalne arterije sa i bez arteritisa džinovskih ćelija. Vojnosanitetski pregled, 73(4), 397-401.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Catalin-Jianu D, Nina-Jianu S, Munteanul M, Vlad D, Rosca C, Petrica L. Karakteristike kolor dopler snimanja kod bolesnika sa okluzijom centralne retinalne arterije sa i bez arteritisa džinovskih ćelija. Vojnosanitetski pregled 2016;73(4):397-401.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Catalin-Jianu D., S. Nina-Jianu, M. Munteanul, D. Vlad, C. Rosca, i L. Petrica. 2016. Karakteristike kolor dopler snimanja kod bolesnika sa okluzijom centralne retinalne arterije sa i bez arteritisa džinovskih ćelija. Vojnosanitetski pregled 73, (4): 397-401.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Catalin-Jianu, D., Nina-Jianu, S., Munteanul, M., Vlad, D., Rosca, C.& Petrica, L. 2016, "Karakteristike kolor dopler snimanja kod bolesnika sa okluzijom centralne retinalne arterije sa i bez arteritisa džinovskih ćelija", Vojnosanitetski pregled, vol. 73, no. 4, pp. 397-401.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
CATALIN-JIANU, D., NINA-JIANU, S., MUNTEANUL, M., VLAD, D., ROSCA, C. i PETRICA, L., 2016. Karakteristike kolor dopler snimanja kod bolesnika sa okluzijom centralne retinalne arterije sa i bez arteritisa džinovskih ćelija. Vojnosanitetski pregled, 73(4), pp. 397-401.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Catalin-Jianu, D.et al. "Karakteristike kolor dopler snimanja kod bolesnika sa okluzijom centralne retinalne arterije sa i bez arteritisa džinovskih ćelija." Vojnosanitetski pregled 73.4 (2016): 397-401.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Catalin-Jianu D, Nina-Jianu S, Munteanul M, Vlad D, Rosca C, Petrica L. Karakteristike kolor dopler snimanja kod bolesnika sa okluzijom centralne retinalne arterije sa i bez arteritisa džinovskih ćelija. Vojnosanitetski pregled. 2016; 73(4):397-401.