APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vukmirović, M., Bošković, A., Bukumirić, Z., Tomašević-Vukmirović, I., & Vukmirović, F. [2017]. Prediktori i ishod novonastale atrijumske fibrilacije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Vojnosanitetski pregled, 74(8), 742-748.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vukmirović M, Bošković A, Bukumirić Z, Tomašević-Vukmirović I, Vukmirović F. Prediktori i ishod novonastale atrijumske fibrilacije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Vojnosanitetski pregled 2017;74(8):742-748.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vukmirović M., A. Bošković, Z. Bukumirić, I. Tomašević-Vukmirović, i F. Vukmirović. 2017. Prediktori i ishod novonastale atrijumske fibrilacije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Vojnosanitetski pregled 74, (8): 742-748.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vukmirović, M., Bošković, A., Bukumirić, Z., Tomašević-Vukmirović, I.& Vukmirović, F. 2017, "Prediktori i ishod novonastale atrijumske fibrilacije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda", Vojnosanitetski pregled, vol. 74, no. 8, pp. 742-748.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VUKMIROVIĆ, M., BOŠKOVIĆ, A., BUKUMIRIĆ, Z., TOMAŠEVIĆ-VUKMIROVIĆ, I. i VUKMIROVIĆ, F., 2017. Prediktori i ishod novonastale atrijumske fibrilacije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Vojnosanitetski pregled, 74(8), pp. 742-748.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vukmirović, M.et al. "Prediktori i ishod novonastale atrijumske fibrilacije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda." Vojnosanitetski pregled 74.8 (2017): 742-748.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vukmirović M, Bošković A, Bukumirić Z, Tomašević-Vukmirović I, Vukmirović F. Prediktori i ishod novonastale atrijumske fibrilacije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Vojnosanitetski pregled. 2017; 74(8):742-748.