APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Injac, V., Batranović, U., Matijašević, J., Vukoja, M., Hadnađev, M., Bukumirić, Z., Trajković, G., & Janković, S. [2017]. Uzročnici pneumonije udružene sa ventilatornom potporom bolesnika i njihova rezistencija na antibiotike u pulmološkoj jedinici intenzivnog lečenja. Vojnosanitetski pregled, 74(10), 954-962.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Injac V, Batranović U, Matijašević J, Vukoja M, Hadnađev M, Bukumirić Z, Trajković G, Janković S. Uzročnici pneumonije udružene sa ventilatornom potporom bolesnika i njihova rezistencija na antibiotike u pulmološkoj jedinici intenzivnog lečenja. Vojnosanitetski pregled 2017;74(10):954-962.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Injac V., U. Batranović, J. Matijašević, M. Vukoja, M. Hadnađev, Z. Bukumirić, G. Trajković, i S. Janković. 2017. Uzročnici pneumonije udružene sa ventilatornom potporom bolesnika i njihova rezistencija na antibiotike u pulmološkoj jedinici intenzivnog lečenja. Vojnosanitetski pregled 74, (10): 954-962.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Injac, V., Batranović, U., Matijašević, J., Vukoja, M., Hadnađev, M., Bukumirić, Z., Trajković, G.& Janković, S. 2017, "Uzročnici pneumonije udružene sa ventilatornom potporom bolesnika i njihova rezistencija na antibiotike u pulmološkoj jedinici intenzivnog lečenja", Vojnosanitetski pregled, vol. 74, no. 10, pp. 954-962.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
INJAC, V., BATRANOVIĆ, U., MATIJAŠEVIĆ, J., VUKOJA, M., HADNAĐEV, M., BUKUMIRIĆ, Z., TRAJKOVIĆ, G. i JANKOVIĆ, S., 2017. Uzročnici pneumonije udružene sa ventilatornom potporom bolesnika i njihova rezistencija na antibiotike u pulmološkoj jedinici intenzivnog lečenja. Vojnosanitetski pregled, 74(10), pp. 954-962.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Injac, V.et al. "Uzročnici pneumonije udružene sa ventilatornom potporom bolesnika i njihova rezistencija na antibiotike u pulmološkoj jedinici intenzivnog lečenja." Vojnosanitetski pregled 74.10 (2017): 954-962.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Injac V, Batranović U, Matijašević J, Vukoja M, Hadnađev M, Bukumirić Z, Trajković G, Janković S. Uzročnici pneumonije udružene sa ventilatornom potporom bolesnika i njihova rezistencija na antibiotike u pulmološkoj jedinici intenzivnog lečenja. Vojnosanitetski pregled. 2017; 74(10):954-962.