APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mandić-Gajić, G. [2018]. Upotreba ilustracije kognitivnog oštećenja na crtežima za povećanje uvida i motivacije u lečenju alkoholizma. Vojnosanitetski pregled, 75(2), 224-227.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mandić-Gajić G. Upotreba ilustracije kognitivnog oštećenja na crtežima za povećanje uvida i motivacije u lečenju alkoholizma. Vojnosanitetski pregled 2018;75(2):224-227.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mandić-Gajić G.. 2018. Upotreba ilustracije kognitivnog oštećenja na crtežima za povećanje uvida i motivacije u lečenju alkoholizma. Vojnosanitetski pregled 75, (2): 224-227.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mandić-Gajić, G. 2018, "Upotreba ilustracije kognitivnog oštećenja na crtežima za povećanje uvida i motivacije u lečenju alkoholizma", Vojnosanitetski pregled, vol. 75, no. 2, pp. 224-227.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MANDIĆ-GAJIĆ, G., 2018. Upotreba ilustracije kognitivnog oštećenja na crtežima za povećanje uvida i motivacije u lečenju alkoholizma. Vojnosanitetski pregled, 75(2), pp. 224-227.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mandić-Gajić, G.. "Upotreba ilustracije kognitivnog oštećenja na crtežima za povećanje uvida i motivacije u lečenju alkoholizma." Vojnosanitetski pregled 75.2 (2018): 224-227.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mandić-Gajić G. Upotreba ilustracije kognitivnog oštećenja na crtežima za povećanje uvida i motivacije u lečenju alkoholizma. Vojnosanitetski pregled. 2018; 75(2):224-227.