APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Dominović-Kovačević, A., Račić, D., Grgić, S., Vukojević, Z., Milanović, S. D., & Ilić, T. V. [2018]. Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza. Vojnosanitetski pregled, 75(5), 439-446.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Dominović-Kovačević A, Račić D, Grgić S, Vukojević Z, Milanović SD, Ilić TV. Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza. Vojnosanitetski pregled 2018;75(5):439-446.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Dominović-Kovačević A., D. Račić, S. Grgić, Z. Vukojević, S. D. Milanović, i T. V. Ilić. 2018. Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza. Vojnosanitetski pregled 75, (5): 439-446.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Dominović-Kovačević, A., Račić, D., Grgić, S., Vukojević, Z., Milanović, S.D.& Ilić, T.V. 2018, "Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza", Vojnosanitetski pregled, vol. 75, no. 5, pp. 439-446.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DOMINOVIĆ-KOVAČEVIĆ, A., RAČIĆ, D., GRGIĆ, S., VUKOJEVIĆ, Z., MILANOVIĆ, S.D. i ILIĆ, T.V., 2018. Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza. Vojnosanitetski pregled, 75(5), pp. 439-446.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Dominović-Kovačević, A.et al. "Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza." Vojnosanitetski pregled 75.5 (2018): 439-446.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Dominović-Kovačević A, Račić D, Grgić S, Vukojević Z, Milanović SD, Ilić TV. Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza. Vojnosanitetski pregled. 2018; 75(5):439-446.