APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mladenović, Z., Đorđević-Dikić, A., Đurić, P., Angelkov-Ristić, A., Džudović, B., & Jović, Z. [2019]. Dijagnostička vrednost sveobuhvatne neinvazivne procene morfoloških i funkcionalnih karakteristika koronarne bolesti. Vojnosanitetski pregled, 76(2), 136-143.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mladenović Z, Đorđević-Dikić A, Đurić P, Angelkov-Ristić A, Džudović B, Jović Z. Dijagnostička vrednost sveobuhvatne neinvazivne procene morfoloških i funkcionalnih karakteristika koronarne bolesti. Vojnosanitetski pregled 2019;76(2):136-143.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mladenović Z., A. Đorđević-Dikić, P. Đurić, A. Angelkov-Ristić, B. Džudović, i Z. Jović. 2019. Dijagnostička vrednost sveobuhvatne neinvazivne procene morfoloških i funkcionalnih karakteristika koronarne bolesti. Vojnosanitetski pregled 76, (2): 136-143.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mladenović, Z., Đorđević-Dikić, A., Đurić, P., Angelkov-Ristić, A., Džudović, B.& Jović, Z. 2019, "Dijagnostička vrednost sveobuhvatne neinvazivne procene morfoloških i funkcionalnih karakteristika koronarne bolesti", Vojnosanitetski pregled, vol. 76, no. 2, pp. 136-143.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MLADENOVIĆ, Z., ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ, A., ĐURIĆ, P., ANGELKOV-RISTIĆ, A., DŽUDOVIĆ, B. i JOVIĆ, Z., 2019. Dijagnostička vrednost sveobuhvatne neinvazivne procene morfoloških i funkcionalnih karakteristika koronarne bolesti. Vojnosanitetski pregled, 76(2), pp. 136-143.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mladenović, Z.et al. "Dijagnostička vrednost sveobuhvatne neinvazivne procene morfoloških i funkcionalnih karakteristika koronarne bolesti." Vojnosanitetski pregled 76.2 (2019): 136-143.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mladenović Z, Đorđević-Dikić A, Đurić P, Angelkov-Ristić A, Džudović B, Jović Z. Dijagnostička vrednost sveobuhvatne neinvazivne procene morfoloških i funkcionalnih karakteristika koronarne bolesti. Vojnosanitetski pregled. 2019; 76(2):136-143.