APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Sokić-Milutinović, A., Tončev, L., Glišić, T., Matović, V., Micev, M., Đuranović, S., & Krstić, M. [2019]. Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre. Vojnosanitetski pregled, 76(2), 219-223.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Sokić-Milutinović A, Tončev L, Glišić T, Matović V, Micev M, Đuranović S, Krstić M. Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre. Vojnosanitetski pregled 2019;76(2):219-223.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Sokić-Milutinović A., L. Tončev, T. Glišić, V. Matović, M. Micev, S. Đuranović, i M. Krstić. 2019. Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre. Vojnosanitetski pregled 76, (2): 219-223.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Sokić-Milutinović, A., Tončev, L., Glišić, T., Matović, V., Micev, M., Đuranović, S.& Krstić, M. 2019, "Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre", Vojnosanitetski pregled, vol. 76, no. 2, pp. 219-223.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
SOKIĆ-MILUTINOVIĆ, A., TONČEV, L., GLIŠIĆ, T., MATOVIĆ, V., MICEV, M., ĐURANOVIĆ, S. i KRSTIĆ, M., 2019. Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre. Vojnosanitetski pregled, 76(2), pp. 219-223.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Sokić-Milutinović, A.et al. "Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre." Vojnosanitetski pregled 76.2 (2019): 219-223.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Sokić-Milutinović A, Tončev L, Glišić T, Matović V, Micev M, Đuranović S, Krstić M. Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre. Vojnosanitetski pregled. 2019; 76(2):219-223.