APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mikić, A., Folić, M., Boričić, I., & Arsović, N. [2019]. Veliki hibernom vrata. Vojnosanitetski pregled, 76(3), 341-344.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mikić A, Folić M, Boričić I, Arsović N. Veliki hibernom vrata. Vojnosanitetski pregled 2019;76(3):341-344.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mikić A., M. Folić, I. Boričić, i N. Arsović. 2019. Veliki hibernom vrata. Vojnosanitetski pregled 76, (3): 341-344.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mikić, A., Folić, M., Boričić, I.& Arsović, N. 2019, "Veliki hibernom vrata", Vojnosanitetski pregled, vol. 76, no. 3, pp. 341-344.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MIKIĆ, A., FOLIĆ, M., BORIČIĆ, I. i ARSOVIĆ, N., 2019. Veliki hibernom vrata. Vojnosanitetski pregled, 76(3), pp. 341-344.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mikić, A.et al. "Veliki hibernom vrata." Vojnosanitetski pregled 76.3 (2019): 341-344.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mikić A, Folić M, Boričić I, Arsović N. Veliki hibernom vrata. Vojnosanitetski pregled. 2019; 76(3):341-344.