APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Milić, V., Džudović, B., & Obradović, S. [2019]. Prognostički značaj biomarkera inflamacije kod bolesnika sa i bez dijabetesa koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom zbog akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta. Vojnosanitetski pregled, 76(10), 979-984.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Milić V, Džudović B, Obradović S. Prognostički značaj biomarkera inflamacije kod bolesnika sa i bez dijabetesa koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom zbog akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta. Vojnosanitetski pregled 2019;76(10):979-984.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Milić V., B. Džudović, i S. Obradović. 2019. Prognostički značaj biomarkera inflamacije kod bolesnika sa i bez dijabetesa koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom zbog akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta. Vojnosanitetski pregled 76, (10): 979-984.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Milić, V., Džudović, B.& Obradović, S. 2019, "Prognostički značaj biomarkera inflamacije kod bolesnika sa i bez dijabetesa koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom zbog akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta", Vojnosanitetski pregled, vol. 76, no. 10, pp. 979-984.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MILIĆ, V., DŽUDOVIĆ, B. i OBRADOVIĆ, S., 2019. Prognostički značaj biomarkera inflamacije kod bolesnika sa i bez dijabetesa koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom zbog akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta. Vojnosanitetski pregled, 76(10), pp. 979-984.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Milić, V., B. Džudović, i S. Obradović. "Prognostički značaj biomarkera inflamacije kod bolesnika sa i bez dijabetesa koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom zbog akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta." Vojnosanitetski pregled 76.10 (2019): 979-984.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Milić V, Džudović B, Obradović S. Prognostički značaj biomarkera inflamacije kod bolesnika sa i bez dijabetesa koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom zbog akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta. Vojnosanitetski pregled. 2019; 76(10):979-984.