APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Savić, N., Živković, V., Stanković, I., Stojković, T., Milenković, M., Stojanović, Z., & Balov, B. [2020]. Uloga fizikalne terapije u lečenju dece sa hroničnom funkcionalnom opstipacijom. Vojnosanitetski pregled, 77(1), 87-91.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Savić N, Živković V, Stanković I, Stojković T, Milenković M, Stojanović Z, Balov B. Uloga fizikalne terapije u lečenju dece sa hroničnom funkcionalnom opstipacijom. Vojnosanitetski pregled 2020;77(1):87-91.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Savić N., V. Živković, I. Stanković, T. Stojković, M. Milenković, Z. Stojanović, i B. Balov. 2020. Uloga fizikalne terapije u lečenju dece sa hroničnom funkcionalnom opstipacijom. Vojnosanitetski pregled 77, (1): 87-91.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Savić, N., Živković, V., Stanković, I., Stojković, T., Milenković, M., Stojanović, Z.& Balov, B. 2020, "Uloga fizikalne terapije u lečenju dece sa hroničnom funkcionalnom opstipacijom", Vojnosanitetski pregled, vol. 77, no. 1, pp. 87-91.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
SAVIĆ, N., ŽIVKOVIĆ, V., STANKOVIĆ, I., STOJKOVIĆ, T., MILENKOVIĆ, M., STOJANOVIĆ, Z. i BALOV, B., 2020. Uloga fizikalne terapije u lečenju dece sa hroničnom funkcionalnom opstipacijom. Vojnosanitetski pregled, 77(1), pp. 87-91.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Savić, N.et al. "Uloga fizikalne terapije u lečenju dece sa hroničnom funkcionalnom opstipacijom." Vojnosanitetski pregled 77.1 (2020): 87-91.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Savić N, Živković V, Stanković I, Stojković T, Milenković M, Stojanović Z, Balov B. Uloga fizikalne terapije u lečenju dece sa hroničnom funkcionalnom opstipacijom. Vojnosanitetski pregled. 2020; 77(1):87-91.