APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Trivić, A., Tomanović, N., Krejović-Trivić, S., Milovanović, J., Boričić, I., Jotić, A., Folić, M., Ćolović-Čalovski, I., Miković, N., & Tatić, Z. [2020]. Nazalna polipoza - semikvantitativna morfometrijska patohistološka studija. Vojnosanitetski pregled, 77(8), 784-788.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Trivić A, Tomanović N, Krejović-Trivić S, Milovanović J, Boričić I, Jotić A, Folić M, Ćolović-Čalovski I, Miković N, Tatić Z. Nazalna polipoza - semikvantitativna morfometrijska patohistološka studija. Vojnosanitetski pregled 2020;77(8):784-788.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Trivić A., N. Tomanović, S. Krejović-Trivić, J. Milovanović, I. Boričić, A. Jotić, M. Folić, I. Ćolović-Čalovski, N. Miković, i Z. Tatić. 2020. Nazalna polipoza - semikvantitativna morfometrijska patohistološka studija. Vojnosanitetski pregled 77, (8): 784-788.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Trivić, A., Tomanović, N., Krejović-Trivić, S., Milovanović, J., Boričić, I., Jotić, A., Folić, M., Ćolović-Čalovski, I., Miković, N.& Tatić, Z. 2020, "Nazalna polipoza - semikvantitativna morfometrijska patohistološka studija", Vojnosanitetski pregled, vol. 77, no. 8, pp. 784-788.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
TRIVIĆ, A., TOMANOVIĆ, N., KREJOVIĆ-TRIVIĆ, S., MILOVANOVIĆ, J., BORIČIĆ, I., JOTIĆ, A., FOLIĆ, M., ĆOLOVIĆ-ČALOVSKI, I., MIKOVIĆ, N. i TATIĆ, Z., 2020. Nazalna polipoza - semikvantitativna morfometrijska patohistološka studija. Vojnosanitetski pregled, 77(8), pp. 784-788.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Trivić, A.et al. "Nazalna polipoza - semikvantitativna morfometrijska patohistološka studija." Vojnosanitetski pregled 77.8 (2020): 784-788.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Trivić A, Tomanović N, Krejović-Trivić S, Milovanović J, Boričić I, Jotić A, Folić M, Ćolović-Čalovski I, Miković N, Tatić Z. Nazalna polipoza - semikvantitativna morfometrijska patohistološka studija. Vojnosanitetski pregled. 2020; 77(8):784-788.