APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ivković, D. [2007]. Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara. Vojnotehnički glasnik, 55(2), 178-191.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ivković D. Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara. Vojnotehnički glasnik 2007;55(2):178-191.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ivković D.. 2007. Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara. Vojnotehnički glasnik 55, (2): 178-191.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ivković, D. 2007, "Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara", Vojnotehnički glasnik, vol. 55, no. 2, pp. 178-191.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
IVKOVIĆ, D., 2007. Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara. Vojnotehnički glasnik, 55(2), pp. 178-191.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ivković, D.. "Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara." Vojnotehnički glasnik 55.2 (2007): 178-191.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ivković D. Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara. Vojnotehnički glasnik. 2007; 55(2):178-191.